top of page

Pelayan di Malaysia: Jumlah Gaji Yang Anda Patut Dibayar Berdasarkan Pengalaman Anda

Salaryexplorer.com

Dec 16, 2021

Tahap pengalaman adalah faktor terpenting dalam menentukan gaji seseorang Pelayan atau pekerja F&B. Sememangnya, lebih banyak tahun pengalaman lebih tinggi gaji anda. Kami memecahkan gaji Pelayan mengikut tahap pengalaman dan inilah yang kami dapati.

Tahap pengalaman adalah faktor terpenting dalam menentukan gaji seseorang Pelayan atau pekerja F&B. Sememangnya, lebih banyak tahun pengalaman lebih tinggi gaji anda. Kami memecahkan gaji Pelayan mengikut tahap pengalaman dan inilah yang kami dapati.

Pelayan dengan pengalaman kurang daripada dua tahun mendapati gaji kira-kira 1,210 MYR sebulan.

Walau bagaimana pun, seseorang yang mempunyai tahap pengalaman antara dua ke lima tahun dijangka memperoleh 1,620 MYR sebulan, iaitu 34% lebih tinggi daripada seseorang yang mempunyai pengalaman kurang daripada dua tahun.

Seterusnya, tahap pengalaman antara lima dan sepuluh tahun memperolehi gaji lebih kurang 2,390 MYR sebulan, 48% lebih tinggi daripada seseorang yang mempunyai pengalaman dua hingga lima tahun.

Selain itu, Pelayan yang kepakarannya menjangkau antara sepuluh hingga lima belas tahun mendapat gaji bersamaan 2,920 MYR sebulan, 22% lebih tinggi daripada seseorang yang berpengalaman lima hingga sepuluh tahun.

Jika tahap pengalaman adalah antara lima belas dan dua puluh tahun, maka gaji yang dijangkakan ialah 3,180 MYR sebulan, 9% lebih tinggi daripada seseorang yang mempunyai pengalaman sepuluh hingga lima belas tahun.

Akhir sekali, pekerja yang mempunyai pengalaman lebih daripada dua puluh tahun mendapat gaji 3,440 MYR sebulan, 8% lebih daripada mereka yang berpengalaman lima belas hingga dua puluh tahun.

bottom of page